BirdLife và CEPF mở rộng cơ hội nhận tài trợ

BirdLife và Quỹ đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) mở rộng cơ hội nhận tài trợ từ CEPF ở khu vực Đông Dương bằng việc lần đầu tiên thông báo nhận thư yêu cầu tài trợ cho các đề xuất dự án được triển khai tại Lào, Thái Lan và thông báo nhận thư yêu cầu tài trợ lần thứ hai đối với Campuchia và Việt Nam.
Để biết thêm chi tiết, xin mở văn bản đính kèm.