Phát triển vùng bưởi Năm Roi chất lượng

ThienNhien.Net – Theo quy hoạch, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2015 phát triển diện tích trồng bưởi Năm Roi lên trên 11.000ha, trong đó khu vực vùng chuyên canh bưởi tại huyện Bình Minh là 3.800ha. Để thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp Vĩnh Long tiếp tục triển khai các vùng sản xuất cây giống sạch bệnh, lựa chọn phát triển vùng chuyên canh kết hợp củng cố nâng cấp hệ thống thủy lợi chủ động tưới tiêu cho cây trồng.

Tại các vùng chuyên canh, tỉnh tăng cường đầu tư chuyên giao kỹ thuật sản xuất, chăm sóc cây theo quy trình GAP, phổ biến các tiêu chuẩn chọn cây giống cho nhà vườn, thực hiện đồng bộ các biện pháp trong chăm sóc.

Bên cạnh đó kết hợp với đầu tư trong khâu thu hoạch và bảo quản nhằm tạo ra sản phẩm đồng nhất về kích cỡ, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu.

Từ nguồn vốn đầu tư của nhà vườn và nguồn vốn nhà nước hỗ trợ, ngành nông nghiệp triển khai 3 dự án về nâng cao kỹ thuật thâm canh với tổng vốn đầu tư trên 971 tỷ đồng.

Giai đoạn này, tỉnh dự kiến hỗ trợ các hợp tác xã và hộ sản xuất nguồn vốn trung và dài hạn 38 tỷ đồng đầu tư giống và vật tư cho diện tích trồng mới 1.600ha và hỗ trợ gần 38 tỷ đồng phục vụ chăm sóc, thâm canh hơn 2.100ha bưởi Năm Roi.

Ngành nông nghiệp liên kết với mạng lưới các ngân hàng thực hiện chính sách tín dụng trung hạn ưu đãi giúp nhà vườn cải tạo, trồng mới diện tích vườn cây bị bệnh vàng lá.

Ngành nông nghiệp kết hợp với Liên minh Hợp tác xã củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ bưởi. Việc thành lập thêm Hợp tác xã tại vùng chuyên canh bưởi Năm Roi là việc làm quan trọng nhằm tạo đầu mối liên kết giữa nhà vườn-doanh nghiệp để chuyển giao ứng dụng kỹ thuật thâm canh và tiêu thụ sản phẩm, góp phần bình ổn giá, bảo vệ quyền lợi cho nhà vườn.

Các vùng chuyên canh bưởi Năm Roi trên địa bàn với diện tích hơn 7.700ha, hàng năm cung cấp hơn 80.000 tấn bưởi cho thị trường.

Qua khảo sát của ngành nông nghiệp, kỹ thuật canh tác khác nhau giữa các vùng chuyên canh đã dẫn đến chất lượng bưởi không đồng đều, không tạo được lòng tin cho người tiêu dùng, giá cả thương lái mua bưởi tại vườn liên tục biến động.