Hà Nội: Cần sớm quy hoạch hệ thống thoát nước nội thành

ThienNhien.Net – Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, để giải quyết vấn đề thoát nước cho nội thành, Công ty đã đưa ra giải pháp tiêu thoát nước cho từng khu vực thuộc các lưu vực sông Tô Lịch, sông Cầu Bây, sông Nhuệ, trong đó, quan trọng nhất là thoát nước cho khu vực nội thành và các vùng lân cận thuộc lưu vực sông Tô Lịch.

Tại khu vực quận Long Biên thuộc lưu vực sông Cầu Bây địa hình trũng, thoát nước tự chảy ra sông Cầu Bây nối với hệ thống thủy nông Bắc – Hưng – Hải phục vụ nông nghiệp nên mực nước thường giữ ở mức cao và không chủ động về mùa mưa.

Khu vực tả ngạn sông Nhuệ là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao nhất thành phố với nhiều công trình quan trọng như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia… nhưng chưa có dự án thoát nước đầu tư đồng bộ, chỉ có 4 trạm bơm nông nghiệp, hệ thống thoát nước kém nhất hiện nay, chủ yếu bằng hình thức tự chảy…

Khu vực quận Hà Đông thuộc lưu vực sông Nhuệ đang trong quá trình đô thị hóa, hạ tầng thoát nước yếu kém, úng ngập thường xuyên xảy ra.
Hiện nay, hệ thống thoát nước của Thủ đô chưa hoàn chỉnh, năng lực thoát nước khu vực phía tây còn thiếu, chưa đáp ứng cho nội thành, công tác quản lý hệ thống thoát nước chưa thống nhất, thiếu đồng bộ…

Về các giải pháp trước mắt, Sở Xây dựng cần sớm hoàn thành quy hoạch hệ thống thoát nước khu vực nội thành, khắc phục sự thiếu thống nhất trong đầu mối quản lý ở nội thành.

Phối hợp Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Giao thông Vận tải tiến hành rà soát và đưa ra các giải pháp cụ thể khắc phục các điểm úng ngập cục bộ và ùn tắc giao thông, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng cho người dân, thông tin cảnh báo điểm úng ngập.