Triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển “Tam nông”

ThienNhien.Net – Cho đến nay, tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều chương trình, dự án mang tính đột phá để phát triển nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cư dân nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X).

Trong đó đáng kể nhất là Dự án hỗ trợ nông dân mua 130 máy gặt đập liên hợp, 14 máy cắt lúa xếp dãy, và 60 máy sấy lúa trong giai đọan 2009- 2012, với tổng nguồn đầu tư khỏang 40 tỷ đồng; riêng năm 2009 sẽ dành hơn 20 tỷ đồng để hỗ trợ nông dân mua 65 máy gặt đập liên hợp, 8 máy cắt lúa xếp dãy và 30 máy sấy lúa.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình xây dựng vùng lúa chất lượng cao trên diện tích 50.000 ha, trước mắt vụ lúa hè thu năm nay chọn hai xã Phú Cần và Long Thới, huyện Tiểu Cần triển khai thí điểm trên diện tích 2.000 ha. Tăng cường mỗi xã 2 kỹ sư nông nghiệp theo Đề án của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã được duyệt…

Ngoài ra, tỉnh Trà Vinh còn triển khai các chương trình trọng điểm trong phát triển nông nghiệp, nông thôn khác như: Chương trình phát triển cây trồng; Chương trình phát triển cây đậu phộng (lạc), cây mía, cây dừa, cây ăn trái và rau màu sạch phục vụ tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu…Chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ của khoa học- kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi- nhất là công tác giống. Nhanh chóng chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng cây con khác có giá trị kinh tế cao hơn. Tổ chức tốt hơn việc tiêu thụ nông sản hàng hóa, mở rộng việc tiêu thụ thông qua hợp đồng- nhất là các sản phẩm sản xuất tập trung có khối lượng lớn…

Năm 2009, tỉnh Trà Vinh phân bổ gần 86,5 tỷ đồng để ngành nông nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá ; trong đó, vốn từ chương trình hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu của ngân sách Trung ương 35,2 tỉ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương 38,13 tỉ đồng, vốn chương trình mục tiêu, chương trình 135, vốn đối ứng và vốn của các dự án ODA 8 tỉ đồng; dự án 5 triệu ha rừng 5,152 tỉ đồng.