Lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch Tràng An, Ninh Bình

ThienNhien.Net – Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan triển khai lập quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Tràng An, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/05/2009.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, trong quá trình triển khai lập quy hoạch cần lưu ý phân tích rõ lợi ích, thiệt hại của 3 phương án đối với các nhà máy xi măng gây ảnh hưởng tới môi trường du lịch Tràng An là: giữ nguyên hiện trạng các nhà máy xi măng, khu vực khai thác nguyên liệu để sản xuất xi măng (300 ha núi đá vôi); giữ nguyên hiện trạng các nhà máy sản xuất xi măng nhưng thay đổi khu vực khai thác nguyên liệu sản xuất; di dời một hoặc toàn bộ các nhà máy sản xuất xi măng và thay đổi khu vực khai thác nguyên liệu để không ảnh hưởng tới các di tích lịch sử trong Khu Du lịch Tràng An theo quy hoạch được điều chỉnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc lập quy hoạch để thể hiện rõ các yếu tố về văn hóa, di sản văn hóa, du lịch; nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc không báo cáo kịp thời các vấn đề nảy sinh khi được giao nhiệm vụ lập quy hoạch điều chỉnh Khu Du lịch Tràng An.