Đình chỉ khai thác titan của công ty Tân Quang Cường

ThienNhien.Net – Chiều 21/6/2016, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã ký văn bản số 2434/BTNMT-ĐCKS gửi Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường về việc đình chỉ hoạt động khai thác quặng titan – zircon tại khu vực Nam Suối Nhum.

Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nêu rõ, xét Biên bản, Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình khắc phục sự cố vỡ bờ moong khai thác của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường tại mỏ Nam Suối Nhum thuộc xã Thuận Quý và xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), tiếp tục tạm dừng và chấp hành việc đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác quặng titan tại mỏ Nam Suối Nhum theo Giấy phép khai thác số 1019/GP- BTNTM ngày 27/4/2015 của Bộ TN&MT trong thời gian 3 tháng kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Yêu cầu Công ty hoàn thành các thủ tục còn thiếu (về đất đai, nước và xả thải vào nguồn nước) trước khi triển khai hoạt động xây dựng cơ bản mỏ đã nêu trong Biên bản kiểm tra ngày 18/6/2016 của Đoàn kiểm tra do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì thực hiện. Đồng thời, tiếp tục xử lý dứt điểm và khắc phục hậu quả, trong đó có việc đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp do sự cố vỡ bờ moong khai thác gây ra; xử lý moong khai thác, các khu vực bị ảnh hưởng về trạng thái an toàn, đáp ứng các yêu cầu về môi trường theo quy định.

Hồ chứa bị vỡ có diện tích 2,9 ha. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN.
Hồ chứa bị vỡ có diện tích 2,9 ha. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN.

“Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký Thông báo này, nếu Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung nêu trên, Bộ TN&MT sẽ thu hồi Giấy phép khai thác số 1019/GP- BTNTM nêu trên theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện Công ty gửi về Bộ TN&MT (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trước ngày 10/9/2016). Bộ TN&MT thông báo và yêu cầu Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường nghiêm túc, khẩn trương thực hiện”, công văn nêu rõ.

Cũng trong ngày 21/6/2016, Bộ TN&MT đã có văn bản số: 2433/BTNMT-ĐCKS gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố vỡ moong khai thác và hiện trạng hoạt động khai thác quặng titan – zircon của Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường của Công ty Tân Quang Cường, Bộ TN&MT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo việc ban hành các quyết định xử phạt theo thẩm quyền, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động khai thác (gây ô nhiễm môi trường)” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ trì, phối hợp với các đơn vị chức nưng tiếp tục đôn đốc, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc khắc phục sự cố và những tồn tại, vi phạm của Công ty Tân Quang Cường…