Hà Nội: Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ quận, huyện 2010

ThienNhien.Net – Ngày 08/04, UBND thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ quận, huyện năm 2010. Theo đó, các quận, huyện nhanh chóng triển khai việc đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thí nghiệm phù hợp với nhu cầu thực tế địa phương; xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí hỗ trợ triển khai áp dụng ISO tại các xã, phường, thị trấn và các nguồn kinh phí khác phục vụ công tác quản lý KH & CN trên địa bàn.

Ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ thành phố cho biết, trong 3 năm qua, có 223 đề tài, dự án do quận, huyện thực hiện hoặc có kết quả nghiên cứu ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội, trong đó chỉ có 19 đề tài do quận, huyện quản lý. Các đề tài, dự án do cấp quận, huyện trực tiếp thực hiện có quy mô, giới hạn hẹp chỉ giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa bàn có liên quan đến thực hiện các chinh sách, các vấn đề về văn hóa, xã hội.

Bên cạnh đó cũng có một số công nghệ mới được chuyển giao, ứng dụng đến các cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn các quận, huyện như công nghệ trồng các giống hoa mới (lan hài, lan hồ điệp, đồng tiền, lay ơn) ở các vùng chuyên hoa Tây Tựu, Mỹ Đình (Từ Liêm); giải pháp kỹ thuật trồng cây lạc tiên tiến trên đất bạc màu của huyện Đông Anh; giải pháp ứng dụng giàn sạ lúa theo hàng được áp dụng ở nhiều địa phương: Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Ba Vì, Sơn Tây, Phú Xuyên… mang lại hiêu quả cao….

Tuy nhiên, số cán bộ khoa học có khả năng tổ chức và năng lực nghiên cứu ở cấp quận, huyện chưa đáp ứng được với yêu cầu đổi mới. Các hợp tác xã, xí nghiệp, công ty tư nhân thuộc cấp quận, huyện quản lý có quy mô nhỏ, năng lực tài chính, kỹ thuật còn hạn chế. Do vậy, việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học để nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm chưa thích đáng./.