Hội nghị Khoa học công nghệ ĐB sông Hồng lần thứ VII

ThienNhien.Net – Được sự nhất trí của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, ngày 11/12/2009, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc – Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Bộ KH&CN cùng UBND tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng đồng bằng (ĐB) sông Hồng lần thứ VII.


Tham dự Hội nghị, có Thứ trưởng Bộ KH&CN – Lê Đình Tiến và đại diên lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Bùi Vĩnh Kiên phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và đại diện các sở ban ngành, các huyện của tỉnh, cùng lãnh đạo Sở và đơn vị trực thuộc của 11 Sở KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng.

Tại hội nghị, thay mặt cho Bộ KH&CN, ông Hồ Ngọc Luật Vụ Trưởng-Trưởng ban KH&CN địa phương báo cáo đánh giá về việc thực hiện kết luận sau Hội nghị giao ban vùng đồng bằng Sông Hồng lần thứ VI và định hướng một số vấn đề trọng tâm trong giai đoạn tới.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về các vấn đề như những bài học kinh nghiệm trong tổ chức quản lý và hoạt động KH&CN thời gian qua; Những định hướng cơ bản và nhiệm vụ chính trong hoạt động KH&CN của các tỉnh/thành phố trong vùng giai đoạn 2011-2015; Những kiến nghị, đề xuất với các UBND, các Bộ/ngành liên quan và các cơ quan của Bộ nhằm tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động KH&CN của các tỉnh, thành phố trong vùng.

Báo cáo của các Sở KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng cũng cho thấy hoạt động KH&CN của các địa phương trong giai đoạn 2007-2009 đã có những đóng góp rõ rệt, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội. Điển hình là những đóng góp trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, nhiều mô hình sản xuất đã được xây dựng và nhân rộng, nhiều giống cây trồng vật nuôi mới đã được đưa vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để tiếp tục tăng cường vai trò của KH&CN trong việc phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ, nhiều ý kiến đề nghị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tăng cường công tác trao đổi thông tin, gặp gỡ, giao ban bằng cả hai hình thức (trực tiếp và trực tuyến); xây dựng trụ sở cho các trung tâm ứng dụng, đào tạo cán bộ làm công tác quản lý, tăng cường cơ sở vật chất hoạt động KH&CN nhằm đảm bảo yêu cầu của phát triển.

Với vị thế là vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc và của cả nước, các cấp, các ngành, các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng cần phải quan tâm nâng cao trình độ và chất lượng của các hoạt động sản xuất-kinh doanh, cũng như toàn bộ hoạt động phát triển kinh tế – xã hội trên cơ sở đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đầu tư tăng cường tiềm lực mọi mặt (nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính, thông tin KH&CN) để góp phần phát triển kinh tế – xã hội trong vùng.