Quy định về Tiết kiệm năng lượng Việt Nam trong GTVT

ThienNhien.Net – Sáng 20/02/2009, Thứ trưởng Bộ Công Thương – Phó Ban soạn thảo Luật Tiết kiệm năng lượng, ông Đỗ Hữu Hào đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Trần Doãn Thọ về các nội dung quy định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Vụ Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng hai Bộ đã thống nhất cơ bản các nội dung quy định trong lĩnh vực giao thông vận tải như quy hoạch giao thông, quản lý các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng năng lượng trọng điểm, kiểm tra giám sát tuân thủ các quy định quản lý kỹ thuật, chức năng và phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải trong việc ban hành suất tiêu hao nhiên liệu…

Trong thời gian tới, Tổ Biên tập Luật tiết kiệm năng lượng và Vụ Môi trường, Bộ Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp hiệu chỉnh Dự thảo Luật theo ý kiến kết luận của Lãnh đạo hai Bộ.