Quy định mới về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

ThienNhien.Net – Ngày 31/12/2008, Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đất số 15/2008/QĐ-BTNMT. Quy định này nêu rõ những vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, những yêu cầu về bảo vệ nguồn nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thí nghiệm hiện trường cũng như trong hoạt động khai thác nước dưới đất và một số hoạt động khác.

Theo quy định này, vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất là vùng thuộc một trong các trường hợp sau: vùng có mực nước dưới đất bị hạ thấp vượt quá giới hạn cho phép; vùng có tổng lượng nước dưới đất được khai thác vượt quá trữ lượng có thể khai thác; vùng nằm trong phạm vi khoảng cách không an toàn môi trường đối với các bãi rác thải tập trung, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang và các nguồn thải nguy hại khác; vùng bị sụt lún đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng do khai thác nước dưới đất gây ra; vùng cấm khai thác khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
 
Bộ cũng quy định các yêu cầu chung và yêu cầu cụ thể để bảo vệ nguồn nước dưới đất trong việc thiết kế, thi công các lỗ khoan, giếng khoan. Quy định này áp dụng cho tất cả tổ chức, cá nhân thiết kế, thi công các lỗ khoan, giếng khoan trong hoạt động điều tra khảo sát, nghiên cứu, thăm dò, khai thác, quan trắc nước dưới đất; điều tra khảo sát, nghiên cứu, thăm dò khoáng sản; điều tra, khảo sát, thi công nền móng, xây dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ, hố móng.
 
Quy định này sẽ góp phần quản lý tài nguyên nước quý giá ngày càng hiệu quả.