Đề nghị Đồng Nai đình chỉ ngay hoạt động của Vedan

ThienNhien.Net – Ngày 17/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành ngay quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất đối với Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam, theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 7/10, Bộ đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xử lý vi phạm bảo vệ môi trường đối với công ty Vedan. Tuy nhiên đến ngày 10/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh này lại có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu những “vướng mắc phát sinh trong việc triển khai thực hiện xử lý vi phạm bảo vệ môi trường đối với Vedan”, dẫn đến việc không thể đình chỉ hoạt động sản xuất của công ty này.

Trong công văn ra ngày 17/10 đã đề cập ở trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng căn cứ vào khoản 2 Điều 12 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung ngày 2/4/2008, thì quy định biện pháp tạm thời đình chỉ hoạt động sản xuất đối với Công ty Vedan là biện pháp khắc phục hậu quả, chứ không phải là hình thức xử phạt bổ sung, như văn bản mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai viện dẫn trong công văn gửi Bộ.

Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tỉnh ban hành quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động sản xuất đối với công ty Vedan cho đến khi hoàn thành xong các biện pháp xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường cho phép là đúng pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập tổ công tác liên ngành để phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giám sát việc thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Vedan, và kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.