Góp ý giải pháp đột phá chiến lược trong phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức hội thảo “Góp ý cho dự thảo chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Dự thảo Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 5-5,5%/năm giai đoạn 2021-2025, duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42% đến năm 2025.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Triệu Văn Hùng, Chủ tịch hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam cho rằng, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, dự thảo đã đề xuất nhiều giải pháp đột phá chiến lược như: Phát huy lợi thế khí hậu, đất đai, phát triển nhanh và bền vững ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế-kỹ thuật, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, đáp ứng cơ bản nhu cầu gỗ cho chế biến, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; xây dựng và tổ chức thực hiện quản lý rừng bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế; phát triển sản phẩm chế biến sâu, giá trị tăng cao, tiết kiệm nguyên liệu, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; phát triển thị trường, thương hiệu Việt. Đồng thời bảo đảm chức năng bảo tồn và phòng hộ của rừng đối với sự phát triển bền vững của quốc gia và ưu tiên các giải pháp về khoa học công nghệ và cơ chế, chính sách.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả trồng rừng, độ che phủ của rừng tại Việt Nam trong những năm tới.