Tuvalu

ThienNhien.Net – Tuvalu là quốc gia nhỏ thứ 4 trên thế giới với diện tích khoảng 26 km2 (sau Vatican, Monaco và Nauru) và dân số hơn 10.000 người. Tuvalu trực tiếp bị đe doa bởi biến đổi khí hậu, xói mòn bờ biển ngày càng gia tăng, đất nông nghiệp và nước mặt bị ô nhiễm, lũ lụt hàng năm phá hủy mùa màng với tần suất trung bình 10 trận/năm … Thủy triều và hiện tượng trái đất ấm dần là nguyên nhân khiến mực nước biển ở đây gia tăng trong vòng 10 năm qua. Cuộc sống ở Tuvalu đang chìm sâu trong ảnh hưởng của những thiên tai. Tại đây, người ta đang triển khai một dự án lớn nhằm phân tích và dự đoán những tác động từ biến đổi khí hậu. Trong ảnh là Đảo san hô vòng Vaitupu, một trong những kỳ quan tự nhiên của Tuvalu.

Vaitupu