Làng nghề gây ô nhiễm sắp bị “bêu” tên

ThienNhien.Net – Đó là một trong các quy định tại Nghị định 19/NĐ-CP (NĐ 19), hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4 tới.

Theo NĐ 19, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có trách nhiệm quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu về bảo vệ môi trường làng nghề trên phạm vi toàn quốc; công bố danh mục làng nghề ô nhiễm môi trường và làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường làng nghề.

Sản xuất theo phương thức thủ công khiến các làng nghề đối mặt với ô nhiễm nặng. (Ảnh: dangcongsan.vn)
Sản xuất theo phương thức thủ công khiến các làng nghề đối mặt với ô nhiễm nặng. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Theo thống kê của Hiệp hội làng nghề Việt Nam, cả nước hiện có hơn 1.300 làng nghề được công nhận và 3.200 làng có nghề. Kết quả khảo sát tại 52 làng nghề điển hình trong cả nước cho thấy, có đến 46% số làng nghề có môi trường (không khí, nước, đất hoặc cả ba dạng trên) bị ô nhiễm nặng và có 27% ô nhiễm vừa.

Kết quả quan trắc môi trường không khí tại 46 làng nghề thuộc các lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất hàng mỹ nghệ, chế biến lương thực-thực phẩm, luyện kim-cơ khí của Cục Kiểm soát ô nhiễm (Tổng cục Môi trường) mới đây cũng cho thấy, 45/46 làng nghề (chiếm 97,8%) có chỉ tiêu quan trắc chất lượng không khí vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1-4,3 lần, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Nghị định 19/NĐ-CP với các quy định nghiêm khắc được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề hiện nay. Cũng theo Nghị định này, Bộ TN&MT có trách nhiệm ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định điều kiện về bảo vệ môi trường đối với làng nghề; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển.

Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển, làng nghề được khuyến khích phát triển.