Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng các dự án nhiệt điện

ThienNhien.Net – Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ 13 dự án nhiện điện than.

Về Dự án nhiệt điện Mông Dương 1, Phó Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao để khởi công xây dựng công trình chính trong Quý IV/2009.

Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn AES thực hiện các nhiệm vụ được giao tại công văn số 8785/VPCP-KTN ngày 23/12/2008 để Dự án nhiệt điện Mông Dương 2 được cấp Giấy phép đầu tư trong Quý I/2009.

Về Dự án nhiệt điện Thái Bình 1, 2, Tập đoàn Điện lực và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương khởi công xây dựng đáp ứng tiến độ vận hành các tổ máy theo tiến độ quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chính quyền địa phương đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, di dân, tái định cư, trước mắt ưu tiên khu vực mặt bằng nhà máy đẩy nhanh tiến độ đáp ứng tiến độ quy định, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ cuối tháng 1/2009 về Dự án nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, quyết định nhà thầu, ký Hợp đồng BOT để Dự án nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, triển khai thi công đáp ứng tiến độ quy định.

Về Dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 và 2, Bộ Công Thương hướng dẫn các bên thực hiện việc thành lập Công ty cổ phần, triển khai Dự án, đáp ứng vận hành tổ máy theo tiến độ quy định.

Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Lưới điện Phương Nam (CSG – Trung Quốc) báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2 trong thời gian vừa qua; hướng dẫn Tập đoàn này tiến hành lập công ty cổ phần, khảo sát thiết kế, lập dự án đầu tư, lập thiết kế cơ sở, thỏa thuận hợp đồng mua bán điện… hướng dẫn Công ty Cổ phần gồm EVN, One Energy, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thái Bình Dương (Pacific Corporation) hoàn thành thủ tục đầu tư, công tác chuẩn bị xây dựng Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 3; hướng dẫn Tập đoàn Janakusa (Malaysia) hoàn thành thủ tục đầu tư, công tác chuẩn bị xây dựng Dự án nhiệt điện Duyên Hải 2.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai công tác chuẩn bị xây dựng để thực hiện ngay Dự án nhiệt điện Duyên Hải 1 đầu năm 2009.

Về dự án nhiệt điện Long Phú 1, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng dùng chung thuộc Trung tâm điện lực Long Phú.

Phó Thủ tướng giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1 công suất 2×600 MW, tỉnh Quảng Bình; nhiệt điện sông Hậu 1 công suất 2×600 MW, tỉnh Hậu Giang và các cơ sở hạ tầng dùng chung cho các Trung tâm nhiệt điện này.

Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ ngành, địa phương kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết kịp thời vướng mắc trong các dự án nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.