San hô bảo vệ các thảm thực vật trước sự biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Theo một số nghiên cứu về san hô ở trường đại học James Cook và Trung tâm nghiên cứu dãy san hô ở Townsvile, Queensland, Úc, các thảm san hô hiếm staghorn có thể bảo vệ dãy đá ngầm. Việc xuất hiện một số loài staghorn dễ dàng sinh sản với các thảm thực vật hiếm liên quan, có thể hạn chế sự thay đổi khí hậu hay các ảnh hưởng đối với bất cứ thảm thực vật nào.

Các dãy san hô trên thế giới đang chịu nhiều áp lực từ việc đánh bắt cá của con người, sự ô nhiễm môi trường, thay đổi khí hậu và axit hoá đại dương. Nhiều loài thực vật hiếm cũng phải chịu những ảnh hưởng trầm trọng.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học James Cook và Trung tâm san hô ở Townsvile đã cho biết về cấu tạo gen của 14 loại thực vật hiếm và 8 loại san hô thông thường thuộc chủng Stahorn.

Và thật bất ngờ, họ đã nhận ra rằng, một số chủng loại hiếm có thể lai ghép được với các chủng loại Staghorn, mà vẫn giữ được khả năng tái sinh sản.

Nói chung, những loại lai ghép này có thể thích nghi tốt với điều kiện thay đổi, bởi chúng cho thấy mức độ cao hơn về đa dạng gen so với chủng loài gốc của các thảm thực vật san hô này.

Nghiên cứu cũng cho thấy san hô có thể tiến hoá gen để thích nghi với điều kiện khí hậu ở mọi nơi.

Có thể nói, đây là một tin vui đối với ngành bảo tồn trong thời đại biến đổi khí hậu.