Cảnh báo về mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội

ThienNhien.Net – Tại Việt Nam, chất lượng môi trường không khí đang bị suy giảm, đặc biệt là ở các khu đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, gây tác hại khôn lường đến sức khỏe cộng đồng, môi trường không khí và khí hậu.

220316_onhiemkhongkhi

Nguồn: