Quảng Trị: Hơn 60 ha rừng đầu nguồn bị chặt phá

ThienNhien.Net – Theo Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, hơn 60ha rừng đầu nguồn lưu vực sông Bến Hải đã bị chặt phá; trong đó có hơn 31ha là rừng phòng hộ đầu nguồn đặc biệt quan trọng, nghiêm cấm mọi sự chặt phá, số còn lại là rừng sản xuất.

Qua kiểm tra thực tế và điều tra ban đầu của Hạt cho thấy, diện tích rừng đầu nguồn hơn 60ha này bị chặt phá từ tháng 3 đến nay, thuộc 2 tiểu khu rừng tiểu khu 558 do xã Vĩnh Hà quản lý; rừng ở tiểu khu 557 do Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và Công ty TNHH Lâm nghiệp Bến Hải quản lý.

Cũng theo Hạt kiểm lâm Vĩnh Linh, bà con người dân tộc Vân Kiều ở xã Vĩnh Hà than phiền là người ở các xứ khác đến đã chặt phá rừng, nên mưa lũ đến sớm và gây thiệt hại về lúa, hoa màu, cây cối và nhà cửa của đồng bào ở ven sông suối. Thực tế mùa mưa lũ năm nay, sông Bến Hải cũng là một trong ít con sông ở Quảng Trị có mực nước dâng lên nhanh chóng sau trận mưa nguồn.

Trước tình hình này, UBND huyện Vĩnh Linh đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành, nhằm xác định lại diện tích rừng bị chặt phá, xem xét trách nhiệm của các chủ rừng, đồng thời tập hợp cứ liệu để giúp cơ quan điều tra xem xét hình sự đối với hành vi phá hoại rừng phòng hộ đầu nguồn.