Dự án Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao

ThienNhien.Net – Ngày 20/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã phê duyệt Dự án "Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh" vào danh mục yêu cầu tài trợ ODA sử dụng nguồn viện trợ hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của Chính phủ Nhà nước Israel trong tài khóa 2008.

Dự án Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao được tài trợ với tổng vốn dự kiến khoảng 59,8 tỷ đồng, trong đó: vốn viện trợ không hoàn lại của Israel khoảng 17,5 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách thành phố khoảng 42,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 5 năm (từ năm 2009 đến năm 2013).

Trại thực nghiệm sẽ tiến hành các hoạt động trình diễn và đào tạo, thực nghiệm, tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò sữa công nghệ cao cho nông dân, hộ chăn nuôi và các chủ trang trại, ứng dụng đồng bộ những kỹ thuật hiện đại về quản lý, dinh dưỡng, thú y trong chăn nuôi bò sữa.

Đây cũng sẽ là một trung tâm chuyên sản xuất sữa với năng suất và chất lượng cao đồng thời là cơ sở đào tạo nhân lực hỗ trợ việc phát triển các trang trại chuyên nuôi bò sữa hiện đại trên toàn quốc.

Mục tiêu của Dự án là sản lượng sữa đạt từ 1.000 đến 8.000 kg trên mỗi con bò hàng năm, tổng sản lượng sữa dự kiến trong mỗi năm là 960.000 kg.