Kiên quyết, triệt để, nghiêm minh và có bước đi thích hợp trong việc xử lý vi phạm về môi trường đối với Công ty Vedan

ThienNhien.Net – Việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Vedan phải tiến hành kiên quyết, triệt để, nghiêm minh và có bước đi thích hợp, bảo đảm đạt được mục tiêu chấm dứt việc xả chất thải không đạt tiêu chuẩn quy định vào nguồn nước, đồng thời phải tiến hành xử lý, khắc phục được hậu quả ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gây ra và duy trì được sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Ngoài ý kiến chỉ đạo nêu trên, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai với chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) – cơ quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực và Bộ Công an tổ chức thực hiện nghiêm 2 Quyết định của Bộ TNMT là Quyết định số 1999/QĐ-BTNMT ngày 6/10/2008 về việc đình chỉ hiệu lực Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Vedan và Quyết định số 131/QĐ-XPHC ngày 6/10/2008 xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty Vedan Việt Nam.

Theo Quyết định 131/QĐ-XPHC, Công ty Vedan phải nộp khoản tiền phạt là 267,5 triệu đồng và bị truy thu 127 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Sẽ xử phạt Vedan ở hình thức cao hơn nếu không nghiêm chỉnh chấp hành 2 Quyết định của Bộ TNMT

Thủ tướng yêu cầu, UBND Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức giám sát chặt chẽ Công ty Vedan trong việc triển khai, thực hiện các nội dung của 2 Quyết định xử lý nêu trên.

Theo đó, chỉ cho phép Công ty này thải ra môi trường nước thải, dịch thải lỏng đã xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường và chỉ được vận hành sản xuất theo công suất tương ứng đó.

Trong trường hợp Công ty Vedan không chấp hành đầy đủ 2 Quyết định xử lý nêu trên, tiếp tục gây ô nhiễm môi trường lưu vực sông Thị Vải, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ vào thẩm quyền ra quyết định xử lý ở hình thức cao hơn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như: tạm thời đình chỉ hoạt động sản xuất cho đến khi thực hiện xong biện pháp bảo vệ môi trường cần thiết; buộc di dời cơ sở đến vị trí xa khu dân cư và phù hợp với sức chịu tải của môi trường; cấm hoạt động;…

Trong tháng 11/2008, báo cáo Thủ tướng về kết quả tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm đối với Vedan

Thủ tướng yêu cầu, Bộ TNMT và UBND tỉnh Đồng Nai cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc thiếu sự phối hợp chặt chẽ để Công ty Vedan vi phạm nghiêm trọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân và thiếu chủ động, thống nhất trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Vedan; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2008 .

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: TNMT, Tư pháp, Công an, Thanh tra Chính phủ tổ chức rà soát, nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ xem xét để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Hình sự, Luật Thanh tra và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.