Liên hợp quốc phát động "Sáng kiến kinh tế Xanh"

ThienNhien.Net – Ngày 22/10, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã phát động "Sáng kiến kinh tế Xanh" nhằm chuyển trọng tâm của kinh tế toàn cầu sang hướng thân thiện hơn với môi trường, đối phó với sự biến đổi khí hậu và tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động.

Sáng kiến này gồm ba nội dung chính, đó là tăng cường khai thác năng lượng sạch trên toàn thế giới, hỗ trợ tạo thêm việc làm mới và thúc đẩy những nỗ lực nhằm nhanh chóng chuyển sang nền kinh tế thân thiện với môi trường.
 
“Sáng kiến kinh tế Xanh” tập trung vào 5 lĩnh vực chính là các nguồn năng lượng và công nghệ sạch, nông nghiệp bền vững, cơ sở hạ tầng sinh thái, cắt giảm khí thải và hoạch định phát triển đô thị bền vững.
 
Với vốn đầu tư ban đầu 4 triệu USD, chương trình hy vọng trong vòng hai năm tới sẽ cung cấp cho tất cả các chính phủ đề cương hướng dẫn phương pháp chuyển đổi nền kinh tế.
 
Phát biểu nhân dịp này, các nhà kinh tế hàng đầu thế giới cho rằng tăng đầu tư vào công nghệ sạch và khai thác tài nguyên thiên nhiên là biện pháp tốt nhất để thúc đẩy sự tăng trưởng thực tế của kinh tế toàn cầu.
 
Giám đốc chấp hành của UNEP Achim Steiner cho rằng ba cuộc khủng hoảng: tài chính, xăng dầu và thực phẩm cùng đồng thời xảy ra trong năm nay một phần do các nước “không kiểm soát thị trường một cách khôn khéo,”  để mất đi quá nhiều tài nguyên thiên nhiên và phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch.