Xây dựng 70 trang trại bò sữa kiểu mẫu tại Lâm Đồng

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ Dự án phát triển nguồn nguyên liệu sữa do Chính phủ Hà Lan, Công ty sữa Campina và Vinamilk tài trợ, Lâm Đồng đã triển khai xây dựng 70 mô hình trang trại bò sữa kiểu mẫu tại các vùng trọng điểm chăn nuôi bò sữa của tỉnh.

Dự án hỗ trợ được triển khai theo cơ chế linh động như tài trợ bò, giống cỏ, hệ thống trang thiết bị nuôi bò hoặc chăm sóc đồng cỏ tùy theo nhu cầu của từng trang trại. Trong năm 2008, dự án sẽ hỗ trợ 30 hộ dân tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng và thị xã Bảo Lộc mỗi hộ 100 triệu đồng để xây dựng trang trại.

Tổng kinh phí của dự án đến năm 2010 là khoảng 7 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Hà Lan tài trợ 50%, Công ty sữa Campina 25% và Vinamilk 25%.

Ông Lê Thanh Ngọc, Giám đốc Trung tâm huấn luyện chăn nuôi bò sữa Việt Nam cho biết cùng với nguồn vốn tự có của gia đình, dự án sẽ tài trợ cho những hộ nông dân có đủ điều kiện về chăn nuôi bò sữa theo quy trình hiện đại xây dựng các trang trại bò sữa kiểu mẫu. Khi đi vào khai thác, mỗi trang trại phải đạt mức cung cấp tối thiểu 200kg sữa nguyên liệu/ngày.