Hội nghị phát triển thủy điện lưu vực sông Mê Kông

ThienNhien.Net – Ủy ban sông Mê Kông (MRC) tổ chức hội nghị "Phát triển thủy điện ở lưu vực sông Mê Kông" từ ngày 25 -27/09/2008, tại Vientiane, Lào.

Tham gia hội nghị có gần 200 đại biểu đến từ các nước thành viên MRC gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, các khách mời đến từ Trung Quốc, Myanmar (hai nước nằm trong Tiểu vùng sông Mê Kông), đại diện các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế và khu vực – nơi cấp vốn cho các dự án thủy điện thời gian qua, cùng một số nước có các dự án phát triển thủy điện như Pháp, Mỹ.

Hội nghị nghe ý kiến của đại diện các nước thành viên MRC, tham luận của đoàn đại biểu Trung Quốc, Myanmar về chương trình phát triển thủy điện ở các nước MRC cũng như quan điểm của các nước về phát triển thủy điện.

Các đại biểu Mỹ, Trung Quốc, Pháp cũng trình bày các báo cáo về những bài học thực tế trong việc thực hiện các dự án thủy điện, tập trung làm rõ hiệu quả kinh tế cũng như những tác động tiêu cực của các dự án thủy điện với môi trường, đời sống của cộng đồng cư dân, sự biến đổi lưu lượng dòng chảy, chất lượng nước.

Một số báo cáo của các tổ chức quốc tế về thủy sản và môi trường bước đầu đã đề cập đến vấn đề biến đổi dòng chảy, đặt vấn đề về ảnh hưởng của các dự án thủy điện đối với sự di chuyển và sinh sản của các loài cá, sự nghèo phù sa cũng như thức ăn cho các loài thủy sản tại các khu vực hạ lưu và đi cùng đó là cuộc sống khó khăn của người dân ven sông vùng hạ lưu.

Theo thông tin từ MRC, hiện đang có 11 dự án thủy điện đã nhận được giấy phép đầu tư của chính phủ các nước Tiểu vùng sông Mê Kông. MRC khuyến cáo các nước trong khu vực cần đạt được sự đồng thuận về hợp tác, trao đổi, hỗ trợ kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ các dự án thủy đến môi trường và đời sống cộng đồng, nhất là của các vùng hạ lưu.