Đà Nẵng sẽ thành thành phố duyên hải xanh

ThienNhien.Net – Ngày 28/08/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thế giới đã ký kết Dự án Cơ sở Hạ tầng Ưu tiên Đà Nẵng nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và môi trường của thành phố.

Dự án với mục tiêu cải thiện tính hiệu quả và bền vững của các cơ sở hạ tầng đô thị thông qua việc ưu tiên đầu tư vào một số lĩnh vực, bao gồm nâng cấp một số khu đô thị, cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường, xây dựng một số tuyến đường chính ở một số khu vực để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Đà Nẵng. Dự án cũng giúp cải thiện khả năng lập kế hoạch đầu tư và quản lý dịch vụ đô thị của các cơ quan hữu quan thành phố.

Các khu vực có thu nhập thấp sẽ được nâng cấp cải tạo, nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng thành một thành phố duyên hải xanh, sạch và thân thiện với môi trường.

Dự án có tổng đầu tư trị giá 218,46 triệu USD, bao gồm hai giai đoạn, kéo dài từ năm 2008 đến 2013. Để biết thêm thông tin dự án, xin mời vào trang web: Dự án Cơ sở Hạ tầng Ưu tiên Đà Nẵng