Cu Luồng

ThienNhien.Net – Cu Luồng (Chalcophas indica) có bộ lông màu xanh sẫm, có 2 vằn màu trắng ở lưng dưới. Chim cái giống chim đực nhưng gáy và đỉnh đầu màu nâu và không có mảng trắng ở góc cánh. Chúng có kêu vang khá xa, thường gặp đi lẻ kiếm ăn dọc đường mòn ở rừng, có thể là trong rừng, thảm rừng thứ sinh. Cu Luồng phân bố khắp các vùng trong cả nước, gặp từ đồng bằng, trung du đến miền núi. Mùa sinh sản của chúng khoảng tháng 4-11. Khi đẻ chúng thường làm tổ trên cây và đẻ 2 trứng.

Cu Luồng