Loài Rắn Má mới phát hiện ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

ThienNhien.Net – Một loài rắn má tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã được các nhà khoa học của Vườn thú Cologne (CHLB Đức), Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Quốc gia (CH Pháp) và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Việt Nam) phát hiện và công bố mới đây. Các chuyên gia đánh giá rằng đây là một phát hiện quan trọng, càng cho thấy sự tiềm ẩn về các loài mới tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Loài mới phát hiện là loài rắn Má (Fimbrios) thứ hai ở Việt Nam. Loài thứ nhất có tên khoa học Fimbrios kloss được phát hiện năm 1921, được mô tả dựa trên mẫu chuẩn thu ở cao nguyên Lang Bian, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tính đến tháng 07/2008, các nhà khoa học nghiên cứu tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã phát hiện và ghi nhận thêm nhiều loài mới cho khoa học. Trong nghiên cứu về khu hệ lưỡng cư và bò sát có 11 loài mới, với phát hiện đầu tiên của Tiến sỹ Ziegler (2003) đối với loài Tắc kè Phong Nha (Cyrtodactylus phongnhakebangensis).

Để biết thêm thông tin về loài rắn Má mới này có thể tham khảo tại trang Web: http://www.zoo-koel.de/index.php?id=1421