Doanh nghiệp khai thác khoáng sản Cao Bằng nợ thuế 11 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Kết luận thanh tra về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản tại Cao Bằng, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan thu hồi khoảng 11 tỷ đồng trong tổng số hơn 46 tỷ đồng DN nợ đọng nghĩa vụ tài chính trong thời gian qua.

Thanh tra Chính phủ đã kết luận những thiếu sót tồn tại trong công tác quản lý khai thác khoáng sản tại địa phương này. Trong đó, chưa thực hiện công tác kiểm tra việc kê khai thuế tài nguyên đối với các DN khai thác, chế biến khoáng sản dẫn đến việc kê khai thiếu, không chính xác về giá bán quặng của các DN trong một thời gian dài (2008-2012).

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Công tác thanh tra thuế đối với các DN chủ yếu tập trung vào thuế GTGT, chưa xem xét đầy đủ về thuế Tài nguyên, thuế TNDN là một trong những nguyên nhân gây thất thu NSNN. Chính vì vậy, số tiền nợ đọng nghĩa vụ tài chính đã lên tới 46.927.453.663 đồng. Cá biệt, có đơn vị nợ đọng thuế thời gian dài mà chưa có biện pháp thu dứt điểm.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc thu nợ thuế đến ngày 31-5-2014 đã thu được khoảng 17 tỷ đồng trên tổng số hơn 46 tỷ đồng phải thu, còn lại khoảng 11 tỷ đồng đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Từ năm 2013, tỉnh Cao Bằng đã xây dựng và ban hành quy định về quản lý cập phép hoạt động khoáng sản. Theo đó, việc thăm dò khoáng sản được thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt; cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản phải trên cơ sở kết quả thăm dò khoáng sản đã được phê duyệt.

Đến nay, tỉnh Cao Bằng đã lập 5 đề án điều tra, đánh giá khoáng sản sắt, mangan trên địa bàn làm cơ sở cho việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản với mức độ tin cậy, hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, kê khai nộp thuế…

Theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, việc thực hiện khai thác khoáng sản được quản lý nghiêm túc, chặt chẽ. Để được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, chủ đầu tư phải chứng minh được năng lực tài chính, có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.