Hoa Ti-gôn

ThienNhien.Net – Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn/Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn/Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc/Tôi chờ người đến với yêu đương/Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng/Dải đường xa khuất bóng chiều phong/Và phương trời thẳm mờ sương cát/Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng…(Hai sắc hoa Tigôn-TTKh)

Hoa Tigôn