Đồng Tháp: Phát triển mô hình nuôi gà , vịt an toàn sinh học

ThienNhien.Net – Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư quốc gia, Trung tâm Khuyến nông – Kỹ thuật Nông nghiệp Đồng Tháp đang triển khai mạnh mô hình nuôi gà, vịt thịt an toàn sinh học, tập trung, thay thế cho phương thức nuôi chạy đồng, đã mang lại những kết quả bước đầu khả quan, mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi gà, vịt thịt ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Bình quân mỗi kg gà, vịt trừ chi phí còn lãi từ 3-5 ngàn đồng/kg, đồng thời hạn chế việc lây nhiễm dịch cúm gia cầm.

Nuôi nhốt gà, vịt tập trung ở Đồng Tháp từng bước thay thế phương thức nuôi chạy đồng, thả rong truyền thống. Khi nuôi theo mô hình an toàn sinh học có ưu điểm khi nuôi nhốt trong ao hoặc vừa ao vừa sân đất, ít tốn công chăm sóc, thời gian nuôi ngắn, kiểm soát được dịch bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường và có thể nuôi cá kết hợp để tăng lợi nhuận. Phương thức nuôi được chọn lựa kỹ lưỡng, trước khi nuôi được các nhà chuyên môn hay trại giống cung cấp những giống gà, vịt tốt được tuyển chọn, đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi bằng thức ăn công nghiệp và nuôi có kiểm soát.

Hiện nay ở tỉnh có 10 mô hình nuôi vịt được triển khai ở 3 huyện: Tháp Mười, Cao Lãnh và Lấp Vò. Mỗi huyện nuôi hiện nay từ 500 đến 1.000 con, với giống vịt thịt năng suất cao CV Super M và được thực hiện theo phương thức nuôi nhốt tập trung bằng thức ăn viên công nghiệp. Đến nay, vịt được 45 đến 60 ngày tuổi và cho kết quả bước đầu khả quan. Hầu hết đàn vịt đều đảm bảo an toàn dịch bệnh, vịt tăng trọng nhanh, trọng lượng vịt 2 tháng tuổi đạt trên 3kg/con, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 95%.

Các hộ nuôi cho biết, với giá vịt thịt ở mức 30 đến 33.000đ/kg như hiện nay, sau khi trừ chi phí, mỗi ký vịt người nuôi còn lời 3.000 đến 5.000đ. Riêng 7 tháng đầu năm 2008 đối với phát triển nuôi theo mô hình an toàn sinh cho đàn gà hiện toàn tỉnh đã nuôi được hơn 157 ngàn con, trong đó có 132 ngàn con thuộc dự án khắc phục khần cấp cúm gia cầm.

Đồng Tháp đang chú trọng phát triển chăn gia cầm bền vững từ nay đến năm 2010 ở các huyện Châu Thành, Lấp Vò, Lai Vung, Tháp Mười, Cao Lãnh, Tam Nông, Hồng Ngự, Thanh Bình và thành phố Cao Lãnh theo mô hình nuôi an toàn sinh học./.