Bảo vệ môi trường biển vì tương lai bền vững

Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Nguyễn Việt Thắng đã nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD). Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp của MCD trong lĩnh vực bảo tồn biển, phát triển cộng đồng.

Những hoạt động của MCD đã tích cực hỗ trợ ngành Thủy sản nói riêng và ngành Nông nghiệp nói chung, hướng tới cân bằng nhu cầu của cộng đồng ven biển và công tác bảo vệ môi trường biển nhằm đảm bảo một tương lai bền vững…

Thành lập năm 2003, MCD được chuyển đổi thành một tổ chức của Việt Nam từ Liên minh Sinh vật biển quốc tế. Giám đốc MCD, bà Nguyễn Thu Huệ cho biết, 5 năm qua MCD nhận thấy rõ sự gắn kết và mối quan hệ tương tác giữa cộng đồng ven biển và các hệ sinh thái biển. Môi trường biển và ven biển là nơi đem lại công ăn việc làm, thực phẩm và các dịch vụ sinh thái, do đó cần phải được bảo vệ nhằm đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Trên thực tế, sự suy thoái của hệ sinh thái biển sẽ làm giảm cơ hội phát triển của cộng đồng ven biển trong hiện tại cũng như tương lai, do đó mục tiêu của MCD là hỗ trợ cộng đồng đảm bảo hài hoà giữa bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội.

5 năm qua, MCD đã phối hợp với Bộ NN- PTNT, Bộ TN- MT, các cơ quan, đơn vị triển khai hàng loạt các chương trình, dự án khác nhau, như Chương trình rạn san hô, Đất ngập nước, Chương trình Giới, Làm sạch bờ biển, Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, Hỗ trợ sinh kế cho nông dân, ngư dân trong các vùng bảo tồn…