Xử lý chất thải công nghiệp quốc phòng bằng vi sinh

Phân viện Công nghệ mới và Bảo vệ môi trường thuộc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu ứng dụng phương pháp sinh học, sử dụng các chế phẩm vi sinh, thực vật bậc cao để xử lý chất thải do hoạt động quân sự-quốc phòng.

Phương pháp này có ưu điểm nổi bật là xử lý môi trường bằng công nghệ sinh học với các chế phẩm phù hợp vừa làm sạch môi trường, vừa cải tạo được đất để canh tác, trồng trọt. Đây là một trong những hướng nghiên cứu mới để các nhà khoa học quân đội triển khai thực hiện và ứng dụng xử lý môi trường hiệu quả hơn.

Phương pháp này áp dụng công nghệ tổng hợp hóa sinh để xử lý các chất thải đặc thù quốc phòng như nước thải nhiễm thuốc nổ TNT, nhiễm xyanua, crôm; nước thải của các cơ sở sửa chữa, bảo quản, nhuộm đen vũ khí; áp dụng công nghệ vi sinh xử lý nước thải nhiễm dầu; sử dụng thực vật bậc cao và chế phẩm sinh học để xử lý khử độc cho đất bị nhiễm thuốc nổ.

Hiện Phân viện đang triển khai thử nghiệm công nghệ xử lý làm sạch đất bị nhiễm một số hợp chất clo hữu cơ bằng mùn trồng nấm trên cơ sở Nghị định thư ký giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Nhật Bản. Chương trình hợp tác này thực hiện trong giai đoạn 2006-2008, đến nay đã tìm ra được họ nấm bản địa có khả năng xử lý chất độc tốt.

Đại tá Đỗ Ngọc Khuê, giáo sư, tiến sĩ khoa học, Phó Chỉ huy trưởng Phân viện cho biết công nghệ xử lý chất thải bằng các phương pháp này được chuyển giao cho gần 30 nhà máy và ứng dụng rộng rãi trong quân đội./.