Thi sáng tác logo cho sản phẩm thân thiện môi trường

Ngày 07/05, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ môi trường và Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phát động cuộc thi sáng tác mẫu nhãn môi trường Việt Nam để dán trên bao bì các sản phẩm đạt tiêu chí thân thiện môi trường.

Logo dự thi phải khái quát được mục đích của Nhãn môi trường như quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế các loại chất thải sinh hoạt, công nghiệp; bảo vệ sinh thái và đa dạng sinh học; quản lý hợp lý các chất sử dụng trong các sản phẩm…

Đối tượng dự thi là các công dân Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước làm việc tại Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 25 triệu đồng và 4 giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng cho những tác giả đoạt giải./.