Hàn Quốc mở “ngân hàng sinh học”

Chính phủ Hàn Quốc vừa triển khai “Dự án ngân hàng sinh học”, hay còn gọi là “Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên sinh học của Hàn Quốc” với số vốn đầu tư 200 triệu USD trong năm năm. Dự án này xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để có thể phân tích đặc tính các loại bệnh của người Hàn Quốc thông qua xây dựng các cơ sở dữ liệu gen dựa trên mẫu máu, mô, tế bào, ADN và mầm bệnh của người dân nước này.

Các nhà nghiên cứu hy vọng dự án sẽ giúp gợi ra các phương pháp điều trị mới thông qua việc nhận biết mối quan hệ giữa thông tin về gen và các căn bệnh người Hàn Quốc thường mắc phải.

Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh tật sẽ phụ trách việc thu thập và bảo quản dữ liệu. Chính phủ cũng xây dựng hệ thống liên kết và chia sẻ thông tin giữa chính phủ và sáu bệnh viện trực thuộc đại học quốc gia.

Dự kiến, các nhà nghiên cứu sẽ thu thập nguồn tài nguyên sinh học của nửa triệu người Hàn Quốc, trong đó có 300.000 người khỏe mạnh và 200.000 bệnh nhân. Nguồn dữ liệu này có thể đáp ứng nhu cầu nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học của nước này và góp phần đề xuất các phương pháp điều trị mới.