Hội thảo: Mạng lưới Khu Bảo tồn Biển ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Khu Bảo tồn Biển (KBTB) – khu vực trên biển được đặc biệt bảo vệ tránh khỏi những tác động tiêu cực của con người như khai thác thủy sản quá mức và hủy diệt sinh thái – được xem là một trong những cách tiếp cận quan trọng và hiệu quả nhất trong công tác quản lý hệ sinh thái và sử dụng nguồn lợi bền vững.

Việc thành lập Mạng lưới các Khu Bảo tồn Biển Việt Nam năm 2006 là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý KBTB tại Việt Nam.

Nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và hỗ trợ sinh kế cho các khu KBTB tại Việt Nam cũng như quốc tế, Hội thảo với tiêu đề: “Mạng lưới khu bảo tồn biển ở Việt Nam: những bài học kinh nghiệm, thách thức, các vấn đề quản lý và những cơ hội” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4-5/4/2008. Hội nghị này là bước chuẩn bị cho Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 về Đại dương, Vùng bờ và Biển đảo lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Giang Thu, Điều phối Hội thảo cho biết đây là một diễn đàn cho các nhà quản lý Khu Bảo tồn Biển, các nhà bảo tồn và khoa học gia chia sẻ kết quả nghiên cứu của mình và thảo luận các vấn đề, cách tiếp cận mới trong việc phát triển mạng lưới Khu bảo tồn biển một cách có hiệu quả. Thông qua hội thảo, các thành viên tham gia sẽ cùng xác định những trở ngại, cơ hội và thách thức trong việc tiếp tục hoàn thiện thành lập và quản lý hiệu quả các KBTB ở Việt Nam.

“Trong khi mạng lưới các Khu bảo tồn biển ở Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh thì việc xây dựng một quy trình tổng hợp để quy hoạch, thiết lập và quản lý các Khu bảo tồn này là rất cần thiết”, Bà Thu cho biết thêm.

Các KBTB không thể giải quyết tất cả các vấn đề của nghề cá và cộng đồng ven biển Việt Nam, nhưng ngày càng được biết đến rộng rãi là công cụ quản lý hữu hiệu và thành phần quan trọng của phương hướng tiếp cận đa cấp đối với vấn đề bảo tồn hệ sinh thái biển toàn cầu. Tăng cường công tác quản lý các KBTB chính là đem lại lợi ích cho người dân và hệ sinh thái đại dương.

Thực tiễn đã chỉ ra rằng tính hiệu quả lâu dài của các KBTB sẽ được tăng cường thông qua việc huy động sự tham gia đầy đủ và tích cực của chính quyền và cộng đồng địa phương trong việc quy hoạch và quản lý các khu Bảo tồn Biển.

“Việc hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương trong và xung quanh các KBTB vẫn còn gặp nhiều thách thức. Tạo ra sinh kế thay thế bền vững cho cộng đồng tại các KBTB là vấn đề nan giải không chỉ của Việt Nam mà trên toàn thế giới”. “Hàng triệu người dân đang sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên biển và ven biển để tồn tại và sinh sống. Do vậy, bảo vệ hệ sinh thái đại dương cũng chính là bảo vệ con người”, Bà Thu khẳng định.

Hội thảo đề dẫn được phối hợp tổ chức và điều phối bởi Dự án Sinh kế bền vững trong và xung quanh các KBTB (LMPA), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, Tổ chức WWF Chương trình Việt Nam (WWF), Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) và Cục Khí tượng và Đại dương Quốc gia – Hoa Kỳ (NOAA).