Không khí khu vực Pháp Vân ô nhiễm nhất Hà Nội

Theo nghiên cứu mới của Sở Y tế về thực trạng ô nhiễm không khí tại 5 khu vực đại diện cho nội thành Hà Nội, khu vực nút giao thông Pháp Vân (quận Hoàng Mai) luôn đứng đầu về mức độ ô nhiễm không khí.

Trong khi nồng độ bụi lơ lửng ở Hà Nội cao hơn tiêu chuẩn cho phép (TCCP) 2,5 lần, thì khu vực giao thông Pháp Vân có nồng độ cao gấp 4,1 lần TCCP. Nồng độ bụi mịn, nồng độ bụi chì, nồng độ bụi Asen, nồng độ khí CO, nồng độ khí NO2, nồng độ khí SO2… ở khu vực Pháp Vân cũng đứng đầu.

Cũng theo nghiên cứu này, khu vực Pháp Vân không chỉ ô nhiễm không khí mà còn bị ô nhiễm nặng về nồng độ vi sinh vật, nấm mốc. Cụ thể, tổng số vi khuẩn hiếu khí/m3 cũng ở mức độ cao nhất, hơn TCCP tới 11 lần vào mùa đông và hơn 33 lần TCCP vào mùa hè.