26% dân nông thôn thường xuyên uống nước lã

Kết quả điều tra ở 20 tỉnh tại 8 vùng sinh thái cho thấy, tình hình nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn nước ta vẫn đáng lo ngại. Hiện vẫn còn 88% hộ dân nông thôn, 63% trường học chưa được sử dụng nước sạch. Trên 80% hộ gia đình nông thôn, hầu hết các trạm xá, chợ, trường học chưa có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đáng lo ngại hơn, 26% dân nông thôn thường xuyên uống nước lã…

Ngày 25/03, Bộ Y tế và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã công bố kết quả “Điều tra thực trạng vệ sinh môi trường toàn quốc về vệ sinh cá nhân ở nông thôn”. Đây là điều tra độc lập đầu tiên trên phạm vi lớn, dựa trên các tiêu chuẩn mới về nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh do Bộ Y tế mới ban hành.

Bản điều tra này cũng đưa ra con số bất ngờ, ở khu vực nông thôn vẫn còn 26% người dân thường xuyên uống nước lã. Đây là nguyên nhân khiến cho nhiều loại dịch bệnh liên quan đến VSMT đang có dấu hiệu bùng phát ở các vùng nông thôn.

Nhiều số liệu thống kê trước đây của Tổng Cục thống kê, Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch (NS) &VSMT nông thôn về tỷ lệ hộ dân được tiếp cận với nước sạch và VSMT luôn năm sau cao hơn năm trước; nhưng những chỉ tiêu về NS&VSMT công bố lần này thấp hơn nhiều. Nguyên nhân, do những cuộc điều tra này áp dụng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Bản điều tra tuy chưa phải số liệu báo cáo quốc gia chính thức, nhưng cũng sẽ giúp cho các cơ quan chức năng ở Việt Nam, cũng như các nhà tài trợ có thêm cơ sở dữ liệu để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt hơn chương trình Mục tiêu quốc gia về NS&VSMT nông thôn giai đoạn 2.

Chương trình đang đặt ra mục tiêu đến năm 2010, sẽ có 85% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 50% dân số có nước sạch, 70% số hộ gia đình và tất cả trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh.