Khánh thành phòng thí nghiệm an toàn sinh học

Ngày 24/03, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa đưa vào sử dụng phòng thí nghiệm an toàn sinh học đạt chuẩn cấp 3.

Phòng thí nghiệm trên nằm trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cơ quan đầu ngành dịch tễ học Việt Nam. Dự án do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại với số vốn hơn 7,9 triệu USD và một phần là vốn đối ứng của Việt Nam.

Phòng thí nghiệm này gồm các phòng: phòng chẩn đoán, phòng nghiên cứu, phòng chuẩn bị, phòng động vật; và bốn phòng thí nghiệm liên quan: phòng điện di và ba phòng PCR (phòng chiết tách RNA, phòng chuẩn bị hoá chất, phòng khuyếch đại DNA).

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng khoa An toàn Sinh học Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương cho biết, việc đưa các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn vào sử dụng sẽ góp phần tăng cường năng lực của Viện để bảo đảm an toàn sinh học cho cán bộ xét nghiệm, môi trường và cộng đồng trong quá trình xét nghiệm các tác nhân gây bệnh nguy hiểm.

Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cho hệ thống y tế dự phòng Việt Nam về nghiên cứu, giám sát và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới và tái xuất hiện ở Việt Nam.