Vạn tuế

ThienNhien.Net – Vạn tuế có tên khoa học là Cycas revoluta, thuộc họ Tuế – Cycadaceae. Cây hình trụ, không phân cành. Lá mọc khá dài, mọc tập trung nhiều ở trên ngọn, đặc biệt mỗi năm chỉ mọc ra một vòng lá. Vạn tuế có tốc độ sinh trưởng chậm và mọc tốt ở những nơi có khí hậu ẩm nhiệt đới. Hiện nay, vạn tuế được trồng làm cảnh ở rất nhiều nơi

Vạn tuế