Bản sắc Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Nghi lễ và lễ hội của người M’nông và Ê-đê vốn đã có truyền thống từ lâu đời và là rào chắn tốt nhất để bảo vệ bản sắc văn hóa và phong tục tập quán của cộng đồng. Nhưng hiện nay những hình thức lễ hội đang bị mai một dần. Có thể đó là do thay đổi tập quán sản xuất, thay đổi địa điểm cư trú nên họ đã dần bỏ đi nếp sống cổ truyền. Nhiều lễ hội đang dần mai một hoặc chỉ còn mang tính hình thức.

Lễ hội