Quảng Ngãi: Mô hình nuôi gà an toàn sinh học

Năm 2007, được sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi đã triển khai xây dựng mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học với quy mô 12.200 con.

Trung tâm Khuyến nông (TTKN) tỉnh cùng với Trạm khuyến nông các huyện tiến hành chọn điểm, chọn hộ thực hiện mô hình theo tiêu chí: Điểm triển khai mô hình nằm cách xa khu dân cư nhưng thuận lợi về giao thông để tiện cho việc tham quan, học tập từ mô hình.

Kết quả có 13 điểm, 74 hộ được chọn đầu tư tại 4 huyện đồng bằng là Mộ Đức, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn nuôi 7.700 con; huyện miền núi Ba Tơ nuôi 1.500 con và huyện đảo Lý Sơn nuôi 3.000 con.

Trung tâm đã liên hệ và mua gà giống 1 ngày tuổi để đầu tư hỗ trợ. Mức hỗ trợ 2.400 đồng/con (các huyện đồng bằng); 3.600 đồng/con (huyện miền núi) và 5.600 đồng/con (huyện hải đảo). Ngoài ra các hộ nuôi còn được hỗ trợ một phần lượng thức ăn, thuốc thú y… Gà được tiêm vaccin phòng bệnh dịch tả 3 lần, đậu gà 1 lần, Gumbro 2 lần, tụ huyết trùng 1 lần, cúm H5N2: 1 lần; tiêu độc chuồng trại theo định kỳ.

Các hộ tham gia mô hình đã được TTKN tỉnh cùng với Trạm khuyến nông các huyện tổ chức 2 đợt tập huấn, qua đó đã nắm bắt được cách làm chuồng trại, sử dụng thức ăn, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trừ dịch bệnh cho gà. Để tạo điều kiện cho bà con nông dân quanh vùng và nông dân từ các xã khác có điều kiện tham quan thực tế tại các mô hình trình diễn, có điều kiện trao đổi, thảo luận và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học, TTKN tỉnh Quảng Ngãi cùng với các Trạm khuyến nông tổ chức tham quan 14 lớp/7 huyện, với 292 lượt người tham dự. Việc đầu tư chăm sóc của hộ thực hiện khá tốt theo qui trình kỹ thuật.

Kết quả sau 10 tuần nuôi đạt: Tỉ lệ nuôi sống của đàn gà là 96%, đạt so với yêu cầu mô hình. Trọng lượng gà xuất chuồng từ 2-2,2 kg/con. Tiêu tốn thức ăn bình quân 2,68 kg thức ăn/1 kg tăng trọng. Các hộ tham gia mô hình đã được hướng dẫn kỹ về công tác phòng bệnh đóng vai trò rất quan trọng trong chăn nuôi. Do vậy dịch bệnh không có xảy ra trên gà trong suốt giai đoạn nuôi trình diễn.

Theo các hộ nuôi, chi phí đầu tư nuôi gà từ 30.000 -32.000 đồng/con (bao gồm con giống, thức ăn, thuốc thúy y, hao hụt). Trọng lượng gà xuất chuồng trung bình 2 kg/con. Giá bán gà hơi trung bình 30.000 đ/kg thì lợi nhuận từ 28.000 – 30.000 đ/con.
Qua kết quả mô hình cho thấy, giống gà Lương Phượng hướng thịt trong điều kiện chăn nuôi tại nông hộ có tỉ lệ nuôi sống khá cao, sinh trưởng, phát triển khá đồng đều, ít dịch bệnh, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Giá bán gà Lương Phượng có thấp hơn giá gà địa phương nhưng với năng suất cao hơn nên hiệu quả kinh tế đem lại cũng cao hơn.

Ông Lê Văn Việt, Phó Giám đốc TTKN Quảng Ngãi cho biết, đầu tư chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học giúp người chăn nuôi chủ động trong công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho gà, cách li nguồn bệnh, cung ứng cho thị trường sản phẩm sạch, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học thành công đã được nhiều hộ học tập và áp dụng. Hiệu quả của mô hình là một giải pháp mới cho ngành chăn nuôi gia cầm của tỉnh nhà. Các cấp, các ngành, Hội đoàn thể cần tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn nông dân từng bước chuyển dần từ phương thức chăn nuôi gà nhỏ lẻ trong nông hộ sang chăn nuôi tập trung, theo hướng an toàn sinh học với qui mô trang trại cách xa khu dân cư và mang tính hàng hóa. Năm 2008, TTKN Quốc gia cần tiếp tục đầu tư mô hình này cho các huyện khác của Quảng Ngãi.