Hồng Thạch Thất

ThienNhien.Net – Hồng là một loại cây ăn quả ôn đới, chủ yếu phát triển ở các vùng cao trên 500m phía Bắc nước ta. Phần lớn hồng nước ta thuộc giống hồng chát (cần khử chát sau khi thu hoạch) và hồng Thạch Thất cũng nằm trong số đó. Vụ hồng chính của nước ta tập trung xung quanh dịp rằm tháng 8 âm lịch, riêng hồng Thạch Thất lại cho thu hoạch chính vào tháng 10 âm lịch, được cung cấp chủ yếu từ Hòa Bình, Thái Nguyên và Yên Bái.

Hồng Thạch Thất