5 sự kiện môi trường nổi bật năm 2019

Năm 2019 chứng kiến nhiều vấn đề môi trường nổi bật. Báo Lao Động điểm lại một số sự kiện đáng chú ý.