Tái sử dụng để bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Chương trình giáo dục dành cho các em nhỏ biết yêu môi trường, tham gia bảo vệ môi trường được người Nhật chú trọng từ rất sớm. Việc sử dụng bìa cacton để cho các em vẽ tranh lên đó nhằm giúp các em thấy được: Tái sử dụng là một việc hết sức quan trọng, nó vừa có tác dụng bảo vệ môi trường và vừa đem lại lợi ích về mặt kinh tế

Tái sử dụng để bảo vệ môi trường