Hậu Giang: Phát hiện thêm 23 loài chim mới

ThienNhien.Net – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với các chuyên gia của Viện Sinh học nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát (đợt 3) khu vực vườn chim trong Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện thêm 23 loài chim mới đang quy tụ về sinh sống cùng với đàn chim hiện hữu, gồm: cò lửa, cú, tu hú, họa mi, chim khách, chích chạch, sẻ đầu vàng…, đặc biệt đoàn đã phát hiện 01 cá thể giang sen, đây là loài chim nằm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ.

Như vậy, tính từ tháng 8-2011 đến nay, vườn chim có khoảng 50 loài và hơn 8.000 cá thể, trong đó, có 6 loài đang sinh sản là: điêng điểng (cổ rắn), cò ngàng lớn, cò trắng, vạc, cò nhạn (cò ốc), cồng cọc (cốc đen); có 3 loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam là: chim cổ rắn, cò nhạn và giang sen.

 Giang sen là loài chim quý hiếm vừa được phát hiện tại vườn chim Mùa Xuân
Giang sen là loài chim quý hiếm vừa được phát hiện tại vườn chim Mùa Xuân