Làng Thổ Hà bây giờ

ThienNhien.Net – Thổ Hà là một làng quê đẹp, nằm bên con sông Cầu, nổi tiếng bởi làng nghề gốm. Trước kia gốm Thổ Hà xuôi ngược sông Cầu đến mọi miền đất nước. Dấu vết của làng gốm còn lại là những mảng tường nhà, hàng rào, đường làng xây hoàn toàn bằng các phế phẩm gốm khiến làng mang dáng dấp một phế đô gốm. Nhưng giờ đây nghề gốm ở Thổ Hà được chuyển dần sang làm bánh đa nem. Những con ngõ nhỏ ghi dấu của làng gốm khi xưa thì ngày nay được sử dụng để phơi bánh đa nem.

Làng Thổ Hà