Bàu Sấu

Bàu Sấu là một vùng đất ngập nước tuyệt đẹp trong Vườn quốc gia Cát Tiên. Với giá trị lớn về đa dạng sinh học, hệ sinh thái đất ngập nước Bàu Sấu đã được công nhận là khu Ramsar thứ hai của Việt Nam. Đặc biệt, đây cũng là nơi nuôi nhốt cá sấu để thử nghiệm khả năng phục hồi đàn sấu trong tự nhiên.

Bàu Sấu