Việt Nam có thể dự báo bão trước 5-7 ngày

Các nhà khoa học Việt Nam đã xây dựng được quy trình tự động dự báo các trường khí tượng thủy văn biển Đông có độ chính xác cao, có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các thông tin tự động dự báo này liên tục được phát trên trang Web, với địa chỉ http://www.rams-vnu.org.

Đây là kết quả nghiên cứu 23 nhà khoa học thuộc 6 cơ quan nghiên cứu khác nhau trong cả nước. Các nhà khoa học đã lựa chọn, kết hợp các mô hình số hóa dự báo khí tượng thủy văn hiện đại nhất trên thế giới vào Việt Nam như mô hình RAMS, ROMS, WAM, STWAVE… xây dựng quy trình dự báo các trường khí tượng ngắn hạn (1-3 ngày), trung hạn (7 -10 ngày), và dài hạn (trung bình tháng) để dự báo quỹ đạo bão.

Khi truy cập vào địa chỉ http://www.rams-vnu.org, mọi người sẽ có ngay các thông tin: Dự báo thời tiết (gió, áp suất, lượng mưa, độ ẩm ) tại các tỉnh, thành phố và trên biển Đông; dự báo các đợt không khí lạnh trước 5 ngày, độ kéo dài của đợt lạnh; dự báo bão trước 5 – 7 ngày; dự báo mưa lớn trên từng khu vực trước 3 ngày; dự báo thời tiết điểm; dự báo dông; dự báo sóng biển, dự báo nước dâng.

Việc áp dụng mô hình RAMS và phần mềm DELFT -3D cũng giúp các nhà khoa học tính toán mực nước dâng do bão. Kết quả này có một ý nghĩa rất lớn, bởi nước ta có bờ biển dài hơn 2.000 km và hàng năm số lượng bão đổ bộ vào bờ biển nước ta khá nhiều.