Đà Nẵng: Quy hoạch vùng quản lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái

Vùng quản lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái vừa được thành phố Đà Nẵng đưa ra nhằm quản lý nghiêm ngặt và bảo tồn các khu vực có tính đa dạng sinh học cao cũng như tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương theo hướng bền vững.

Phạm vi  quản lý bao gồm vùng biển từ Hòn Chảo đến Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà với  tổng diện tích gần 4000ha, trong đó vùng bảo vệ nghiêm ngặt (vùng lõi) rộng 82ha, với khoảng 36ha san hô bao gồm khu vực Hòn Sụp, Bãi Bụt, Hục Lỡ, Vũng Đá và Đông Bãi Bắc được giới hạn từ bờ ra đến 300m tới độ sâu trung  bình 12m.

Vùng phục hồi sinh thái có diện tích 48,5 ha nằm ở khu vực Bãi Nồm được giới hạn từ bờ ra khoảng 500 m, đến độ sâu trung bình 15m và vùng khai  thác hợp lý có tổng diện tích 3.809,5 ha kể từ vùng nước nông gần bờ và thủy vực sâu trong vùng biển từ Mũi Nhồi đến Mũi Nam Ô phía nam Hải Vân, từ Mũi Đèn phía Tây bán đảo Sơn Trà đến vùng bờ phường Mân Thái, nam bán đảo Sơn Trà.

Tại vùng lõi và vùng phục hồi sinh thái, tất cả các hoạt động có thể gây hủy hoại bãi đá ngầm, rạn san hô, các thảm thực vật và hệ sinh thái khác, dùng chất nổ, xung  điện, chất độc và các hình thức huỷ diệt khác để khai thác nguồn lợi thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản quy mô công nghiệp, khai thác khoáng sản, xây dựng công trình, xả nước thải… đều bị cấm.

Tuy nhiên, các hoạt động nghiên cứu khoa học, du lịch, văn hóa, thương mại không gây ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi, sinh cảnh với sự tham gia của cộng đồng cư dân sẽ được khuyến khích tại vùng quản lý này.