32 tỷ đồng phòng chống cháy rừng tràm U Minh Hạ

Từ nay đến năm 2010, tỉnh Cà Mau sẽ đầu tư 32 tỷ đồng để thực hiện dự án phòng chống cháy rừng tràm U Minh Hạ trên diện tích 55.911ha nằm ở địa bàn 3 huyện gồm U Minh, Thới Bình và Trần Văn Thời.

Tỉnh sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống đê bao, trạm bơm, tháp canh lửa; trang bị phương tiện chữa cháy, thông tin liên lạc; quy hoạch lại cụm tuyến dân cư.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ đầu tư cho công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác phòng chống cháy rừng ở Cà Mau còn bộc lộ những bất cập mà nguyên nhân do hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu.

Theo Chi cục kiểm lâm Cà Mau, tính từ năm 2001 đến nay, tại U Minh Hạ đã xảy ra gần 150 vụ cháy lớn nhỏ gây thiệt hại khoảng 4.600ha rừng tràm.