Hơn 80% bãi chôn lấp rác chưa đạt yêu cầu về môi trường

Theo đánh giá của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, trong số 91 bãi rác lớn hiện đang tồn tại trên cả nước, chỉ có 17 bãi hợp vệ sinh, chiếm chưa tới 19%; trong khi đó, có 49 bãi rác (chiếm gần 54%) đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Vẫn theo thống kê trên, mỗi năm cả nước thải ra hơn 15 triệu tấn rác, trong đó rác sinh hoạt đô thị và nông thôn chiếm khoảng 12,8 triệu tấn; rác công nghiệp khoảng 2,7 triệu tấn. Lượng rác thải y tế khoảng 2,1 vạn tấn, các chất thải độc hại trong công nghiệp là 13 vạn tấn và trong nông nghiệp (kể cả hóa chất) khoảng 4,5 vạn tấn. Hiện nay, phương pháp xử lý rác thải chủ đạo vẫn là chôn lấp.
 
Dự kiến, đến năm 2010, lượng rác thải hàng năm sẽ lên tới 23 triệu tấn, tỷ lệ rác độc hại sẽ tăng lên. Nhiều chuyên gia môi trường đô thị nhận định, để đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong cấp thoát nước và thu gom xử lý rác thải thì mức đầu tư cho các lĩnh vực này cần tăng gấp 4 lần hiện nay.